.

Alle har hørt at man kan øve opp visuelle ferdigheter som online spiller, men kan man faktisk forandre størrelsen på selve hjernen? Ja viser nye undersøkelser. Spill kan redusere stress og gjøre deg smartere på flere områder.

Bilde: Pixabay

Forskning viser at nettspillere erhverver seg forbedret hukommelse og visuospatiale egenskaper. Dessuten får spillerne en bedre og raskere oppmerksomhet. Spillere får en varig endret hjernestruktur som kan være positiv under gitte omstendigheter.

Nye ferdigheter

Nettspill har lenge blitt uglesett i media for å skape voldelige tendenser, selv om norges største avis VG også nylig dokumenterte at nettspill ikke gjorde ungdommer mer aggressive.  Disse anklagene holder ikke vann vitenskapelig. Online spill har beviselige langsiktige fordeler for spillere.

Spill får ofte skylden når unge mennesker gjør noe galt, men det er sjelden nettspill får æren når unge gjør noe riktig, og det er synd fordi nettspill beviselig forbedrer visse ferdigheter. 

Noen av de ferdighetene er helt åpenbare, som koordinering mellom hendene, øynene og problemløsende egenskaper, mens men andre egenskaper spillerne erhverver seg er mer overraskende.

Ansvarlig

Videospill kan for eksempel trene spillere til å bli mer personlig ansvarlige. Prestasjoner i spillet har en tendens til å utløse dopaminfrigjøring i hjernen, som belønner spilleren godt utført arbeide. Prosessen  lærer spilleren om utholdenhet og personlig ansvarlighet.

For mange som er irritert på folk som spiller for mye kan dette høres helt tullet ut, men det er bevist at  mange mennesker som normalt er veldig stressede og ukonsentrerte kan sitte rolig og konsentrert med et spill i timesvis.

Sosialt

Mennesker som har problemer med å finne venner og ha sosial i den virkelige verden kan klare det i en virtuell verden. Dette har en klart positiv innvirkning, fordi menneskene går fra å være kontaktløse og venneløse til å ha et sosialt nettverk de er en viktig del av.

Til tross for at spill er veldig grafiske viser det seg at spillere har en enorm fordel når noe skal leses. Spillere får økt lesehastighet og nøyaktighet langt, ut over et nivå man skulle forventet, noe som stemmer godt overens med en reportasje i Aftenposten som hevdet at gaming var sunnere enn lesing.

Bilde: Pixabay

Brain Changer

Å spille nettspill endrer beviselig utseendet på hjernen din. Visse områder vokser og blir bedre. Vitenskapelige undersøkelser viser at videospill endrer hjernen og øker effektiviteten på noen områder, men det kommer til en pris. Nettspill kan skape avhengighet. Det er ikke helt gratis å bli flinkere av å spill nettspill.

Undersøkelsene viste at det ikke spilte så stor rolle hva slags spill man spilte. Om spillerne satt med bingo på nett eller blackjack var uviktig. Det virker som det er den interaktive deltagelse fra spilleren som får fart på hjernen.

Økt størrelse på hippocampus

Undersøkelsene er utført av universitetet i Barcelona og et laboratorium for neuro psykologi  i Boston i USA. Testspillerne viste markante forbedringer på selektiv oppmerksomhet. De delene av hjernen ble mer effektive.

Hjerneområdet som som ligger i hippocampus og er ansvarlige for visuospatiale ferdigheter vokste hos testpersonene. Hippocampus er også ansvarlig for å regulere følelser, og langtidshukommelse.